قانع

زهرا قانع هستم روانشناس کودک و مدرس دوره های فرزندپروری

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه تهران

 

آدرس:

تهران 

شماره تماس:

پشتیبانی :

انار دونی : ۹۱۰۱۲۰۸۳ - ۰۲۱
سیب اپ : ۵۷۹۴۲۰۰۰ - ۰۲۱
آی اپس : ۹۱۰۰۲۲۸۵ - ۰۲۱